Varmepumpeinstallation

Der er stor forskel på, hvordan en varmepumpe installeres alt efter placering i boligen og ønsker. Vi har derfor lavet en ”Standardinstallation”, der omfatter de mest almindelige installationer. Herunder kan du læse nærmere omkring, hvad en standardinstallation omfatter.

 • Der opsættes en af Sundvarmes udvalgte løsninger, der vurderes egnet til boligens varmtvand og dens varmeforbrug i eksisterende fyrrum.
 • Ejer stiller den nødvendige plads til rådighed til brug for installation af varmepumpe samt afspærringsventiler og målerarrangement m.v.
 • Adgangsvejen til eksisterende kedelanlæg skal være fri og uhindret, (Der kan komme en ekstraudgift, hvis det gamle fyr står i f.eks. en kælder med dårlige adgangsforhold eller lignende).
 • Nuværende kedel- og varmtvandsbeholder skal være placeret i nærhed af hinanden.
 • Rør mellem varmepumpens ude- og inde del skal kunne føres frit og uhindret, uden at evt. skabe, borde eller andet skal demonteres.
 • Afstand mellem varmepumpe inde- og ude del må ikke overstiger 5 meter.
 • Varmepumpens inde del skal kunne placeres indenfor en afstand af ca. 1 meter fra eksisterende kedelanlæg.
 • Alle rør- og ledninger i forbindelse med etablering føres synligt eller i synlig kanal udvendigt.
 • Elforsyning skal være egnet og tilstrækkelig til drift af Varmepumpe minimum 16A
 • Montering af gruppeafbryder/automatsikringer/ målertavle osv. for elforsyning til varmepumpen skal kunne ske indenfor 5 meter fra Varmepumpen.
 • Sikkerhedsafbrydere for evt. inde- og udemoduler skal kunne monteres ved inde- og udemoduler.
 • Der være afløb i eksisterende fyrrum

Ikke omfattet af standardinstallation

 • Mure-, maler- og tømrerarbejde er ikke indeholdt i tilbuddet, hvor eksisterende varmeanlæg er placeret.
 • Omkostninger til istandsættelse, reparation og maling af ejendommen, der skal udbedres som følge af nedtagning af eksisterende varmeanlæg samt installation af varmepumpe.
 • Etablering af fast underlag (f.eks. fliser) til placering af evt. ude del.
 • Det skal af ejer sikres, at muligt kondensvand fra et udemodul ikke kan have tilbageløb mod sokkel på bygning, hvor udemodulet monteres, evt. ved etablering af sivedræn eller adgang til afløb.
 • Fjernelse/opgravning af olietank eller evt. træpille/flis-silo.
 • Tomsugning og rensning af olietank.
 • Fjernelse eller afpropning, påfyldning og udluftning til olietanke.
 • Olierør for olietransmission fra tank til fyr eller snegle for træpille/flisanlæg.
 • Fjernelse af gammel skorsten.

*Vi udfører ikke varmepumpeinstallation med kombineret varmekilde, som f.eks. solfanger-genveks.

Tilbud på ny luft til vand varmepumpe
Komplet A++ installeret fra kr. 75.000,- inkl. moms

- vi hjælper dig fra start til slut og sikrer en professionel varmeinstallation
Komplet
Vaillant installation
fra 75.000,- UDEN håndværkerfradrag
og evt. energitilskud.
Men inkl. moms.

Bliv ringet op og få professionel rådgivning

 • Inkl. fuld montering på 1-2 arbejdsdage
 • Vi afmonterer og bortskaffer dit gamle fyr
 • Mulighed for finansiering
 • 5 års garanti
 • Professionel rådgivning og montering  Vi på energistyrelsens liste over godkendte VE installatører

  Søg energiskud på op til 31.000 kr fra 1. september 2021. Se mere

  Ny energitskudspulje på kr. 675 mio kan søges fra 1. september 2021 . Du kan få tilskud på op til kr. 31.000,-
  - alt efter din nuværende varmekilde og hvilken varmepumpe installation du vælger at få.
  Har du spørgsmål så ring 40 32 04 00