fbpx

Varmepumpeinstallation

Der er stor forskel på, hvordan en varmepumpe installeres alt efter placering i boligen og ønsker. Vi har derfor lavet en ”Standardinstallation”, der dækker de mest almindelige behov. Herunder kan du læse nærmere omkring, hvad en standardinstallation omfatter.

 • Der opsættes en af Sundvarmes udvalgte løsninger, der vurderes egnet til boligens varmtvand og dens varmeforbrug i eksisterende fyrrum.
 • Ejer stiller den nødvendige plads til rådighed til brug for installation af varmepumpe samt afspærringsventiler og måler arrangement m.v.
 • Adgangsvejen til eksisterende kedelanlæg skal være fri og uhindret, (Der kan komme en ekstraudgift, hvis det gamle fyr står i f.eks. en kælder med dårlige adgangsforhold eller lignende).
 • Nuværende kedel- og varmtvandsbeholder skal være placeret i nærhed af hinanden.
 • Rør mellem varmepumpens ude- og indedel skal kunne føres frit og uhindret, uden at evt. skabe, borde eller andet skal demonteres.
 • Afstand mellem varmepumpe inde- og ude del må ikke overstige 6 meter.
 • Varmepumpens indedel skal kunne placeres indenfor en afstand af ca. 1 meter fra eksisterende kedelanlæg.
 • Alle rør- og ledninger i forbindelse med etablering føres synligt.
 • Elforsyning skal være egnet og tilstrækkelig til drift af varmepumpe med minimum 16A
 • Montering af gruppeafbryder/automatsikringer/målertavle osv. for elforsyning til varmepumpen skal kunne ske indenfor 6 meter fra varmepumpen.
 • Sikkerhedsafbrydere for evt. inde- og udemoduler skal kunne monteres ved inde- og udemoduler.
 • Der skal være afløb i eksisterende fyrrum

Ikke omfattet af standardinstallation

 • Mure-, maler- og tømrerarbejde er ikke indeholdt i tilbuddet, hvor eksisterende varmeanlæg er placeret.
 • Omkostninger til istandsættelse, reparation og maling af ejendommen, der skal udbedres som følge af nedtagning af eksisterende varmeanlæg samt installation af varmepumpe.
 • Etablering af fast underlag (f.eks. fliser) til placering af evt. ude del.
 • Det skal af ejer sikres, at muligt kondensvand fra et udemodul ikke kan have tilbageløb mod sokkel på bygning, hvor udemodulet monteres, evt. ved etablering af sivedræn eller adgang til afløb.
 • Fjernelse/opgravning af olietank eller evt. træpille/flis-silo.
 • Tomsugning og rensning af olietank.
 • Fjernelse eller afpropning, påfyldning og udluftning til olietanke.
 • Olierør for olietransmission fra tank til fyr eller snegle for træpille/flisanlæg.
 • Fjernelse af gammel skorsten.

Tilbud på ny luft-til-vand varmepumpe
Komplet A+++

- vi hjælper dig fra start til slut og sikrer en professionel varmeinstallation
Vi installerer på 5-10
arbejdsdage
efter godkendt tilbud
Vi giver mulighed for finansering

Udfyld vores formular og få et prisoverslag med det samme

 • Inkl. fuld montering på 1-2 arbejdsdage
 • Vi afmonterer og bortskaffer dit gamle fyr
 • 5 års garanti
 • Professionel rådgivning og montering
 • Mulighed for finansiering

Få tilbud

Du finder os på Energistyrelsens liste over godkendte VE installatører under navnet "Gasservice Partner ApS".

Har du spørgsmål så ring 69 17 02 10